Gaat het in jouw organisatie om de cijfers? Over presteren en controle houden op het proces? Hoeveel omzet is er gemaakt? Welke offertes zijn er uitgebracht? Hoeveel afspraken gemaakt? Allemaal belangrijke zaken als het gaat om de resultaten van een organisatie. Maar waar gaat het nou werkelijk om?
Zijn we niet verworden tot een stelletje waardenloze organisaties?

Waarde

Wat is het hoger doel, de missie het Waarom (Why?) of Dharma van de organisatie? Stel je jezelf wel eens vragen als: waar doen we het voor? Wie wordt hier beter van? Welke toegevoegde waarde bieden we? Hoe valt dit op lange termijn? Aan wie, wat of waaraan wordt een volgende stap eigenlijk getoetst?
En dan heb ik het niet over missies als ‘wij willen de beste zijn op het gebied van..’. Van welke werkelijke betekenis wil je voor je klanten zijn?

Het jaar 2015 is het jaar van de wederopbouw van betekenis

In de trendrede van 2015 werd aangegeven: ‘de Maslov-piramide is aan uitbreiding toe. Het nieuwe hoogste niveau wordt ‘van betekenis zijn’. Betekenis vormt het DNA voor de nieuwe tijd. We willen weten wat de relevantie is van wat we doen binnen de context, het grotere geheel. Immers: werken aan onze eigen betekenis kunnen we alleen in relatie tot anderen.’

Betekenisvolle bedrijven

Maslov is toch voor personen? Ja, dat klopt. En juist in tijden dat mensen van betekenis willen zijn kun je als organisatie daarin een bijdrage bieden. Door een duidelijke missie en set waarden te hebben en daarnaar te leven, kunnen medewerkers zich ermee verbinden en ook op het werk van betekenis zijn. Bovendien ontstaat er dan een natuurlijke verbinding doordat we met elkaar een gezamenlijk doel hebben en dan wordt 1 en 1 ineens 10.

Verschil resultaat- en waardegedreven organisaties

Hieronder een aantal kenmerken van beide soorten organisaties:

Bron: Marketing is waardenloos authenticiteit is magnetizing – Joyce Meuzelaar

Inspiratie

Een voorbeeld van een sterk op waarden gedreven organisatie is Burning Man, het Amerikaanse festival wat jaarlijks wordt georganiseerd. Door hun 10 krachtige waarden hebben zij bestaansrecht op lange termijn, zijn ze ongelofelijk populair en hebben ze geen problemen om nieuwe medewerkers aan zich te binden.

De ‘geest’ van de dingen

Het is zo begrijpelijk om je in de waan van de dag bezig te houden met ‘de regels’ van de dingen in plaats van met de ‘geest’ ervan. Het aantal regels wat ons van buitenaf wordt opgelegd wordt alleen maar meer. Daarom is het juist zo van belang om de binnenkant te eren, waar de echte waarde besloten ligt.

Tijd dus om de binnenwaarde naar buiten te brengen en er vooral op te vertrouwen dat dit voldoende is om vruchten af te werpen.

Foto: Carli Jean